21-09-2020

Onderwijsinspectie

Donderdag 17 september kwam de onderwijsinspectie onze school opnieuw beoordelen.
Alle teamleden hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt en samen hebben we ons onderwijs structureel verbeterd. De inspectie heeft alle leerkrachten tijdens het lesgeven gezien, ze hebben met leerlingen, leerkrachten en ouders gesproken, ze hebben onze administratie ingekeken en we hebben een presentatie mogen geven over het onderwijs op de school. Het harde werken is beloond, want de onderwijsinspectie heeft onze school op alle onderdelen met een voldoende beoordeeld!
We zijn supertrots op dit resultaat en we hebben afgesproken hard door te gaan met alle verbeteringen in het belang van onze leerlingen, uw kinderen.