ICT en iPadonderwijs

Elk klaslokaal is voorzien van een digibord. Dit past goed in ons streven naar een uitdagende leeromgeving. Juist de combinatie van beeld, geluid en veel interactiviteit biedt veel mogelijkheden. Daarnaast staan er in iedere klas minimaal vier computers ter beschikking van de leerlingen en heeft de school nog een computerlokaal. Iedere groep maakt minstens één keer per week gebruik van de i-pads die de school heeft. Er zijn veel computer(oefen)programma’s, echter niet altijd passend voor onze (hele) doelgroep.

Op ICT-gebied wordt de school ondersteund door een ICT-coördinator en bovenschoolse ICT-coördinatoren. De bovenschoolse ICT-coördinatoren zorgen voor apparatuur en programma's, zodat de computer op verantwoor-de wijze in het onderwijs ingepast kan worden. Zij coördineren het beheer van het netwerk van de school en is betrokken bij het bijhouden van de ontwikkelingen en het selecteren van wat geschikt is voor onze leerlingen. 
We zijn momenteel nog zoekende naar de digitale kansen voor onze vorm van onderwijs. We zien deze bijv. zeker in de nieuwe rekenmethode en ook Rekentuin en Taalzee zijn zeer goed inzetbaar. We dienen steeds weer heel goed te kijken wat het van leerlingen vraagt en of het bij onze leerlingpopulatie past. De school maakt gebruik van een computer- en internetprotocol voor leerlingen en personeel, ten behoeve van veilig gebruik van computers en internet.