Activiteitenraad

Onze school heeft ook een activiteitenraad (AR). De AR organiseert en ondersteunt samen en in goed overleg met het schoolteam allerlei activiteiten. Eenmaal per jaar wordt er door de activiteitenraad in overleg met de directie, een algemene ouderavond georganiseerd. 

Tijdens de vergadering van de activiteitenraad, die wordt bijgewoond door tenminste één teamlid, worden allerlei praktische zaken aangaande de school besproken.

Mocht u eens goede ideeën hebben of als u dingen hebt die voor onze school van belang kunnen zijn, dan kunt u altijd terecht bij één van de activiteitenraadleden.