Over ons

Toermalijn maakt deel uit van de Stichting Primenius. Wij verzorgen  onderwijs aan kinderen die om welke reden dan ook zich in het regulier onderwijs niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen. Daarbij is ons motto ‘Leren doen wij samen, met het kind voorop’.

Wij laten graag zien wie wij zijn en wat wij doen om ons motto vorm te geven. U bent daarom altijd welkom voor een bezoek aan  de school.  
Op onze website vindt u praktische en inhoudelijke informatie aangaande de school.

De school staat in Emmen, aan de rand van het bosgebied de Emmerdennen. De school is een regioschool. Op dit moment komen er ongeveer 115 kinderen naar Toermalijn. Als school voor speciaal basisonderwijs hebben wij de zorg voor een populatie zeer kwetsbare kinderen. De kinderen die naar onze school komen zijn vaak vastgelopen in het reguliere onderwijs. Omdat veel van onze leerlingen veel moeite moeten doen om de schoolse vaardigheden onder de knie te krijgen, is het zelfvertrouwen en het zelfbeeld vaak gering. Op Toermalijn ondersteunen we de leerling op de weg naar herstel en uitbouwen van het vertrouwen in eigen kunnen. Daarnaast hechten we aan het tot stand komen van een goede vertrouwensrelatie met de leerling en hun ouder(s)/verzorger(s). Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat een kind een sfeer van vertrouwen ervaart. Op Toermalijn zorgen we voor een sfeer waarin leerlingen zich veilig en geborgen kunnen voelen. Wij willen graag dat onze leerlingen zich ontwikkelen en uitblinken in datgene wat zij goed kunnen en vinden daarbij onze inspiratie in de symboliek van de edelsteen de toermalijn.