Geloof

Zo kijken we naar mensen:

Mensen zijn individueel heel verschillend en dat mogen ze ook zijn, van jongs af aan. Ieder schittert op zijn eigen manier. Mensen hebben elkaar als groep nodig en zoeken elkaar daarom op. In een kring van mensen, waarbij mensen elkaar de hand reiken, worden belangrijke waarden als vrijheid, ruim-te en warmte voelbaar. Kinderen staan bij ons centraal in die kring. 

Zo kijken we naar God: 

Ieder mens mag er zijn, want in elk mens is God te zien: uniek, puur en mooi. Mensen zijn geschapen naar God’s beeld en ieder mens heeft eigen mogelijkheden gekregen om zelf iets moois te creëren. We werken eraan dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en geloof in zichzelf ontwikkelen. In de liefde en warmte, die we elkaar geven, de troost en de hulp van kinderen aan elkaar en in de lach van een kind, laat God zich kennen in ieder van ons. Het gaat erom hoe we ons leven hier en nu inrichten met elkaar, overeenkomstig de tien leefregels en Jezus’ omgang met mensen. Zoals de edelsteen toermalijn diverse kleuren laat oplichten, zo licht God op velerlei manieren op. Voor ons gebeurt dat in Toermalijn: daar wordt een stukje van God zichtbaar en schittert het in veel kleuren, bv. in de kindersnoetjes, de natuur, in de liefde van leerkrachten voor de kinderen, de opmerkingen van kinderen en het vertrouwen dat ze geven, in de helpende hand die we elkaar reiken en in zoveel meer. We willen kinderen hier in meenemen en er oog voor leren krijgen.