Historie

Het schoolgebouw is in 1955 ontworpen als katholieke school voor Bijzonder Lager Onderwijs en is dus vanaf het begin bedoeld geweest voor een speciale vorm van onderwijs. In 1973 zijn de twee samengevoegd tot een speciaal onderwijsschool voor moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar. In 1999 was er een fusie met de protestantschristelijk speciale school voor moeilijk lerende kinderen, De Dennenschool. Daaruit is Toermalijn ontstaan, een school voor speciaal basisonderwijs. Oorspronkelijk was het gebouw opgedeeld in een jongensschool en een meisjesschool, wat nog terug te vinden is in de symmetrische plattegrond. In de loop van de jaren is de school een aantal keren uitgebreid. De school telt nu 15 leslokalen, een speellokaal, een gymzaal en een aantal kleinere ruimten. Daarmee heeft de school op dit moment meer ruimten dan waar ze gezien het aantal leerlingen recht op heeft. Dit is in vele opzichten geen wenselijke situatie. Omdat de school er inhoudelijk veel voordelen in ziet en om prak-tische redenen, verleent Toermalijn vanaf 1 augustus 2015 onderdak aan drie satelietklassen van de RENN4-school De Aventurijn. Het schoolgebouw kent een bijzondere opzet: een langgerekte plattegrond in combinatie met ruime lokalen. Deze opzet maakt de school voor haar leerlingen heel overzichtelijk. Sinds 2010 is het schoolgebouw, meer specifiek het oorspronkelijk bouwdeel uit 1955, een provinciaal monument dat in principe behouden moet blijven