Identiteit

Onze identiteit ontlenen we aan onze algemeen christelijke grondslag. Daarnaast geloven in een open en informele sfeer, waarin collegialiteit en communicatie sleutelwoorden zijn. Wij willen een school zijn waar mensen met plezier werken en zich betrokken voelen. Integriteit, professionaliteit en zelfverantwoordelijkheid zijn voor ons essentieel. Wij voelen ons betrokken bij elkaar en onze leerlingen en hun leefomgeving. We denken in mogelijkheden en oplossingen. Creatieve en goede, doordachte plannen worden merkbaar gewaardeerd. We kijken steeds hoe het beter kan en willen verantwoordelijkheid nemen en onderdeel zijn van de verbetering en/ of oplossing. We maken afspraken op basis van commitment en vervolgens is afspraak bij ons dan ook afspraak.