Missie & Visie

Missie van de school

Als school voor speciaal basisonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van iedere leerling. Zo willen we de basis leggen voor een optimale, har-monieuze ontwikkeling op weg naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Onderwijs en ondersteuningsbehoeften worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Dat maakt dat iedere leerling bij ons op school passend onderwijs, dan wel een passend onderwijszorgprogramma kan volgen.

Visie van de school

Iedere leerling is uniek. In het onderwijs is de leerling de belangrijkste schakel. Onze visie op onderwijs heeft dan ook alles te maken met de visie op leerlingen. Dit is ons uitgangspunt. Iedere leerling heeft zijn/haar eigen talenten, ervaringen en achtergrond. Bovendien geldt voor iedere leerling, dat er een basisbehoefte is aan relatie, veiligheid, structuur en voorspelbaarheid. Wanneer hieraan tegemoet komen, vertaalt het zich in welbevinden, betrokkenheid en zelfstandigheid. Daarbij ontwikkelen leerlingen zich beter wanneer ze mede-eigenaar zijn van hun ontwikkelingsproces. Het voorbereiden op volwassenheid kan alleen slagen wanneer er rekening gehouden wordt met de leerling en al zijn kenmerken.