Leerlingondersteuning

Om de leerlingen in onze school optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling en groei, kunnen we, behalve op de expertise van de leerkrachten, beroep doen op diverse expertise binnen en buiten de school:

  • een vakleerkracht
  • (meerschools) intern begeleider
  • orthopedagoog
  • logopediste
  • schoolmaatschappelijk werk
  • kinderfysiotherapeut
  • jeugdarts
  • jeugdagent