Intern begeleider

De (meerschools) intern begeleider is stich-tingbreed inzetbaar en ondersteunt een vast aantal scholen. De meerschools intern begeleider voor Toermalijn is enkel intern begeleider voor onze school. We zullen voor het leesgemak vanaf hier  ‘intern begeleider’ schrijven. De intern begeleider coördineert en voert het zorgbeleid uit, levert een bijdrage aan de voorbereiding van het (bovenschools) zorgbeleid en begeleidt en coacht leerkrachten.