Jeugdagent

De jeugdagent heeft zitting in het Zorg- en Begeleidingsteam van de school. Dit heeft tot doel hulpverleningsactiviteiten goed op elkaar af te stemmen.