Jeugdarts

De jeugdarts heeft maandelijks zitting op onze school. Iedere nieuwe leerling wordt zo spoedig mogelijk na plaatsing en in het jaar van schoolverlaten door de jeugdarts opgeroepen. De jeugdarts heeft zitting in het Zorg- en Begeleidingsteam.