Kinderfysiotherapeut

Eén keer per week heeft op Toermalijn de kinderfysiotherapeut zitting. Deze specialisatie van fysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. 

De kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt op onze school tijdens de schooluren en dient ons desgevraagd van advies ter ondersteuning van het onderwijsproces.   

Sinds januari 2012 eist de zorgverzekeraar voor kinderfysiotherapie op school, een verwijzing door de (huis)arts. De onderzoeken en behandelingen worden bekostigd vanuit de ziektekostenverzekering van de leerling c.q. ouders.

De kinderfysiotherapeut heeft zitting in het Zorg- en Begeleidingsteam van de school.