Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als school zijn we verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van dienstverlening aan onze leerlingen. Deze verantwoordelijkheid is zeker ook aan de orde in geval van dienstverlening aan leerlingen van onze school die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Van de beroepskrachten die werkzaam zijn op Toermalijn mag  op basis van deze verantwoordelijkheid worden verwacht dat zij in alle contacten met hun leerlingen attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen.

In het protocol ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ kunt u lezen hoe wij hier mee omgaan.