Orthopedagoog

De orthopedagoog  ontwikkelt samen met de directeur en de intern begeleider de onderwijskundige en onderwijsondersteunende koers op schoolniveau, doet individueel en groepsgericht onderzoek, adviseert in het kader van handelings- en oplossingsgerichte diagnostiek en werken en geeft thematische voorlichting aan medewerkers, leerlingen en ouders. Op onze school is de orthopedagoog ook de centrale persoon en aanspreekpunt in het schoolverlatertraject