Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk richt zich op de leerling, de ouders en de school waarbij het belang van de leerling voorop staat. De begeleiding door het schoolmaatschappelijk werk heeft tot doel de ontwikkeling van de leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. In de praktijk houdt de schoolmaatschappelijk werker zich bezig met leerlingen met sociaal-emotionele problemen, leerlingen die op school en/of thuis gedragsproblemen laten zien. De hulp van de schoolmaatschappelijk werker aan het kind en aan ouders is individueel, maar kan ook in een breder kader worden ingezet, bijv. de brugfunctie onderwijs-jeugdzorg. De schoolmaatschappelijk werker heeft zitting in het Zorg- en Begeleidingsteam van de school.