Oudertevredenheidsonderzoek

Omdat we het belangrijk vinden wat ouder(s)/verzorger(s) van onze school vinden, doe we iedere drie jaar doen wij onderzoek hiernaar. We vragen naar de tevredenheid van ouders over bijvoorbeeld de sfeer op onze school, de begeleiding van de leerlingen, het contact met de school maar ook het schoolgebouw en haar omgeving. Het laatste onderzoek was in 2014. In het verslag daarover kunt u lezen wat ouders op dat moment van onze school vonden (zie verslag in de bijlage)