Ouderportaal Parnassys

Wij maken gebruik van het digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Omdat dit instrument een steeds groter deel van ons onderwijs aan het worden is én omdat wij openheid naar ouders erg belangrijk vinden, maken we in ParnasSys ook gebruik van het ouderportaal. Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders en/of verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kind(eren) te kunnen bekijken. Het gaat hier om door ons geselecteerde gegevens. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys.

Verzorgers kunnen inloggen met de inloggegevens die zij via e-mail van school ontvangen. 

Het portaal kent een aantal onderdelen. De weergave van informatie op het portaal is afhankelijk van de instellingen die wij in ParnasSys maken. Zo heeft u inzage in bijv. de leerling gegevens, absentie en huisbezoekverslagen.