Schooltijden

De schooltijden zijn van 08.45 tot 15.00 uur.
Op woensdag van 08.45 tot 12.30 uur. De groepen 1 en 2 zijn op woensdag de hele dag vrij!

School open
In overleg met en met instemming van de oudergeleding en de personele geleding van de medezeggenschapsraad is besloten dat de schooldeuren ’s morgens opengaan om 08.25 uur. Leerkrachten zijn al wel wat eerder op school, maar dat is voor hen tijd om de dag voor te bereiden.