Zwemmen

De leerlingen van groep 3 en 4 gaan iedere week op vrijdag zwemmen. Er is een uitloopmogelijkheid van één schooljaar voor het geval een leerling meer tijd nodig mocht blijken te hebben om een zwemdiploma te halen. Er is een protocol van het zwembad voor kinderen die epilepsie hebben of hebben gehad. Is dat bij uw kind het geval, neemt u dan even contact met de school op. Ook staat in het zwembadprotocol beschreven dat een kind bij wie hoofdluis is geconstateerd, niet mag zwemmen (het chloorwater doet bovendien de werking van de behandeling teniet).